Märjamaa raamatukogu asub alevi keskel, bussijaama vastas, endises vanas koolihoones.

Raamatukogus asub põhikogu (kojulaenutus), lugemissaal, lastekogu, avalik internetipunkt ja raamatute hoidla.

Lugejad registreeritakse isikutunnistusega (ID-kaardiga), mis kehtib lugejapiletina.

Raamatukogus saab:
lugeda ja laenutada raamatuid (kojulaenutus üldjuhul 28 päevaks, lugemissaalist 7 päevaks),
lugeda ja laenutada ajakirju (kojulaenutus 3 päevaks, v.a viimased numbrid),
lugeda ajalehti, teha koopiaid, trükkida ja skaneerida dokumente (vt hinnakirja)
tagastada raamatuid ööpäevaringselt raamatutagastusautomaadi kaudu,
vaadata näitusi, külastada loenguid, esitlusi ja muid sündmusi.

Olulisi dokumente:
Märjamaa Valla Raamatukogu põhimäärus 
Märjamaa Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri
Tagatise võtmise ja tagastamise kord
Teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord
Annetuse tegemise kord
Teenuste hinnakiri