Eelteade: vallavolikogu istung 14. aprill 2016

Märjamaa VRK / Kirjuta esimene kommentaar

Selleks et me saaksime suhelda, peame olema küllalt sarnased. Kuid selleks, et meil oleks mõtet suhelda, peaksime olema küllalt erinevad.
Juri Lotman  (1922-1993; juudi päritolu Eesti semiootik, kirjandusteadlane ja kulturoloog)


MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU istung on TEISIPÄEVAL, 19. aprillil 2016. a algusega kell 15.00 Märjamaa raamatukogus (Pärnu mnt 56 Märjamaa alev).

Päevakorras:

 1. Katastriüksustele sihtotstarvete määramine. Ettekandja P. Helliste
 2. Valla vara otsustuskorras võõrandamine (Sipa kontorihoone). Ettekandja E. Rooda
 3. Valla vara otsustuskorras võõrandamine (Orgita 24a). Ettekandja E. Rooda
 4. Arvamuse andmine geoloogilise uuringuloa taotlusele (AS-ile Matureks Õmma turbamaardlas). Ettekandja M. Erik
 5. Vallavalitsusele nõusoleku andmine (vallaeelarve Maanteetranspordi peatükis põhivara   soetuseks planeeritud rahaliste vahendite kasutamine majandamiskuludeks). Ettekandja T. Matsalu
 6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.Ettekandja U. Kristal
 7. Pidaja pädevuse delegeerimine. Ettekandja T. Mesila
 8. Märjamaa Gümnaasiumi põhimääruse muutmine. Ettekandja T. Mesila
 9. Märjamaa Vallavolikogu 20.02.2007 määruse nr 45 „Märjamaa valla Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine. Ettekandja T. Mesila
 10. Märjamaa Valla Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine. Ettekandja T. Mesila
 11. Volikogu 22.01.2008 määruse nr 85 „Märjamaa valla õpilastranspordi korraldamise kord" muutmine. Ettekandja T. Mesila
 12. Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Märjamaa valla rahvamaja liitumine optilise kaabliga).Ettekandja M. Vaher
 13. Vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Sipa küla tänavavalgustuse õhuliini rekonstrueerimine).Ettekandja M. Vaher
 14. Külavanema ametist vabastamine. Ettekandja U. Kristal
 15. Informatsioon

Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: