Koduloolise kirjanduse näitus "Meie kodu lugu kirjanduses" 19. veebruar 2019

Märjamaa VRK / Kirjuta esimene kommentaar

Märjamaa raamatukogu kodulootoas saab tutvuda kohalikku aja-, kultuuri- ja looduslugu kajastavate väljaannetega. Näitus on koostatud Märjamaa raamatukogus leiduvatest publikatsioonidest.

Mitmete haldusreformide tulemusena on Märjamaa vald oluliselt laienenud ja hõlmab täna ka ajaloolise Vigala valla, mistõttu on eksponeeritud ka Vigala-kandi koduloolised teavikud. Nii Märjamaa kui ka Vigala kihelkond on osa vanast Läänemaast, mida on peetud, eeskätt raskete looduslike tingimuste tõttu, vaesel järjel olevaks. Kuid ka siin on elatud tuhandeid aastaid, siinse paigaga on seotud rida tuntud ühiskonna- ja kultuuritegelasi, siinne loodus on omanäoline, taimestik ja loomastik liigirikas.

Näitusel välja pandud kirjasõna on grupeeritud temaatiliselt: ajalugu, haridus- ja kultuurilugu, loodus ja pärandkultuur, koguteosed ning külaraamatud. Eraldi on välja toodud praeguse Märjamaa valla territooriumil sündinud või mõnel eluperioodil siin elanud mitmesugustel elualadel tegutsenud (tegutsevate) tuntud isikute kohta käiv kirjandus.

Et perioodikaväljaannetes leidub arvukalt artikleid koduvalla kohta, on näitusel vaid väike valik nendest.

Lisaks näitusele kodulootoas on põhikogus näitus „Kodukohaga seotud autoreid“, kus väljas ilukirjandust viljelevate kirjameeste ja -naiste looming ning lugemissaalis koduvallaga seotud teabekirjandust avaldanud autorite teosed.

Kui mahukaid väljaandeid, nagu näiteks „Märjamaa 650“ ja „Märjamaa kooli koduloo lugemik“, teatakse ja küsitakse raamatukogust sageli, siis mitmed brošüüri-mõõtu üllitised on teenimatult tähelepanuta jäänud. Piirkonna koduloo seisukohalt on kõik kirjalikud materjalid olulised: olgu tegu tõsiste uurimistöödega või emotsionaalsete mälestustega – neis kõigis on jäädvustatud meie rahvuslik mälu.

Näituse eesmärgiks oli tuua riiulitelt välja see väärtuslik, mis iseloomustab meie kogukondlikku identiteeti, tekitada huvi kodukoha ajaloo vastu või ärgitada oma mälestuste kirjapanemist.

Kodulooteemaliste väljapanekutega saab tutvuda ka Märjamaa raamatukogu kõikides haruraamatukogudes.

 Marje Laev


Kommentaarid puuduvad

Lisa kommentaar

Email again: