Teavikute tagastamine iga päev, iga kell
(kasutamiseks on vajalik registreerida raamatukogus ID-kaardi andmed sissepääsu infosüsteemi)


 • Raamatutagastusautomaadi kaudu on võimalik raamatuid ja ajakirju tagastada ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas. 
 • Tagastada saab raamatuid ja ajakirju, millel on raamatukogu vöötkood.
 • Automaat asub peasissepääsu tuulekojas. Kui raamatukogu on suletud, saab siseneda ID-kaardiga, mille andmed on raamatukogu arvutiprogrammis registreeritud. ID-kaardi andmete registreerimiseks palume pöörduda raamatukoguhoidja poole. 
 • Automaadi juurde pääsemiseks: 
- sisestage ID-kaart raamatukogu peaukse kõrval asuvasse ID-kaardi lugerisse, 
rohelise tule süttides avage uks ja eemaldage ID-kaart lugerist.

 • Sisestage teavikud automaati vastavalt puutetundlikul ekraanil olevatele juhistele.
 • Soovi korral võite peale teavikute tagastamist automaadist välja trükkida tagastuskviitungi.
 • Lõpetamiseks vajutage "Stopp".
 • Raamatukogust väljumiseks keerake uksel olevat "liblika"nuppu.
 • Teavikute tagastamine automaadi kaudu ei vabasta lugejat viivise tasumise kohustusest.
 • Probleemide ja küsimustega palume pöörduda tel 482 1346 raamatukogu lahtioleku ajal.
 • Tähelepanu! Meil on videovalve.