Raamatukogu tasuta teenused on:
  • teavikute kohapeal kasutamine
  • kojulaenutus
  • teatmenõuetele vastamine
  • kasutajakoolitused
  • kirjandusüritused
  • näitused
  • koduteenindus
  • avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine
  • WiFi võrgu kasutamine