Märjamaa Valla Raamatukogu (Pärnu mnt 56, Märjamaa) tasuliste teenuste hinnakiri:

1. Paljundamine/printimine/skaneerimine MUST-VALGE

Formaat A41 lehekülg
ühepoolne                                                      0,10 €
kahepoolne0,15 €
pildimaterjal0,30 €
Formaat A3

ühepoolne 0,20 €
kahepoolne0,35 €
pildimaterjal0,60 €


Skaneerimine0,15 €

2. Paljundamine/printimine/skaneerimine VÄRVILINE

Formaat A41 lehekülg
ühepoolne                                                      0,20 €
kahepoolne0,35 €
pildimaterjal0,50 €
Formaat A3
ühepoolne0,40 €
kahepoolselt0,70 €
pildimaterjal1,00 €


Skaneerimine0,15 €

3. Pärnu mnt 56 ruumide kasutamine, tehnika kasutamine ja lisateenused

Pärnu mnt 56   ruumide ja tehnika kasutamine(raamatukogu lahtioleku ajal):

saali kasutamine
10,00 €/tund
audio-ja videotehnika3,00 €/tund
ühekohalise individuaaltööruumi kasutamine alates 3. tunnist1,00 €/tund
hoiukapi võtme kaotamise hüvitis1,60 €
kohviautomaadi kasutamine

0,40 €/koos topsiga;

0,20 €/ilma topsita

* Märjamaa Vallavalitsuse hallatavatele asutustele, MTÜdele ja seltsidele on ruumide rentimine ja esitlustehnika kasutamine tulu mitte teenivate ürituste korraldamisel tasuta.

* Teistest raamatukogudest tellitud teavikute tagastamiskulu tasub lugeja vastavalt postiteenuste tariifile.

* Tähitud võlgnevusmeeldetuletuse saatmise kulu tasub lugeja vastavalt postiteenuse tariifile.

Alus: väljavõte Märjamaa Vallavalitsuse määrusest 07.mai 2014 nr 4; jõust. kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Asutuste hinnakirjad